Vaši osebni podatki so za nas zelo pomembni, zato jih varujemo s skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in drugo veljavno zakonodajo.

Osebni podatki

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

Kdo obdeluje vaše osebne podatke?

Socialno-pedagoška obravnava in svetovanje, Katja Kurnik s.p.

(v nadaljevanju: Katja Kurnik s.p.)

Krakovska ulica 21, Voglje

4208 Šenčur

Mobilni telefon: 031 790 438

E-pošta: info@napihljivcek.si

 

Katere podatke obdelujemo?

Ob oddanem naročilu po telefonu ali po elektronski pošti nam posredujete podatke:

 • Ime in priimek, telefonska številka, e-poštni naslov, naslov stalnega bivališča, drugi naslovi za dostavo.

 

Zakaj obdelujemo osebne podatke?

S potrditvijo vnesenih osebnih podatkov dovoljujete, da Katja Kurnik s.p. zbrane podatke obdeluje v svojih zbirkah na podlagi člena 6 (1f) Splošne uredbe EU 2016/679 in jih uporablja za naslednje namene:

 • izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (rezervacija termina za napihljivo igralo);

 • statistične obdelave;

 • segmentacijo strank in analize nakupnega obnašanja;

 • obveščanje strank o morebitnih napakah, popravkih in spremembah pri izdelkih in storitvah;

 • za izvedbo akcij neposrednega trženja: pošiljanje ponudb, promocijskega gradiva blagovne znamke Napihljivček;

 • pošiljanje nagradnih razpisov;

 • pošiljanje vabil na dogodke;

 • telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.

 

Če posameznik podatkov ne posreduje, ne more narediti rezervacije igrala.

Vaše osebne podatke bomo uporabili le za izpolnitev pogodbenih obveznosti do vas, če za to obstaja naš zakoniti interes, tj. ko ste pristali na obdelavo podatkov z uporabo naših storitev, ki jih zagotavljamo, in ko to zahteva zakon. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo dokler naše dejavnosti nesorazmerno ne kršijo vaše zasebnosti. Vaši osebni podatki se obdelujejo, ko obstaja naš zakoniti interes in želimo izpolniti vaša pričakovanja kot naša stranka, ne želimo, da bi zamudili nove prihajajoče dogodke in ponudbe iz spletne trgovine. Tudi za obdelavo podatkov, ki temelji na naših zakonitih interesih imate pravico do omejitve, kar pomeni, da boste morda zamudili nove ponudbe in dogodke oziroma o njih ne boste obveščeni.

Ne bomo posredovali ali prodali vaših osebnih podatkov tretjim osebam niti jih ne bo posredoval v tretje države. Uporabljali jih bomo za izvedbo najema igral in drugo potrebno komunikacijo.

 

Koliko časa bomo podatke hranili:

Podjetje z blagovno znamko Napihljivček podatke obdeluje do preklica privolitve osebe. Pisni preklic lahko pošljete na naslov info@napihljivcek.si. Ne glede na preklic bomo podatke uporabljali za izpolnitev pogodbenih obveznosti.

 

Katere pravice ima posameznik?

 • vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj; njihovo popravljanje, spreminjanje ali dodajanje;

 • izpis oziroma kopijo za prenos osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;

 • osebne podatke izbriše ali omeji njihovo obdelavo.

Vaš e-poštni naslov, ki ste ga sami posredovali, uporabljamo za občasna sporočila o naših novih izdelkih in storitvah. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da zbrišemo njegov e-poštni naslov iz evidence. Način odjave je opisan v vsakem sporočilu, ki ga pošljemo na vaš elektronski naslov.

 

Zadnja sprememba: 1.7.2023